Våra Tjänster.

Profit Services är ett serviceorienterat och högkompetent tjänstebolag inom IT. Vi fokuserar på att skapa affärsnytta och värde till våra kunder genom att leverera de IT-specialister och IT-lösningar som gör skillnaden, de som svarar upp mot verksamhetens högt ställda krav och affärsmål.

Våra tjänster och lösningar bygger på hög specialistkompetens inom aktuella teknikområden, i kombination med en stor erfarenhetsbank och kompetens inom ett flertal olika branscher och verksamheter.

Vi levererar gärna de specialisttjänster ni behöver på resursbasis, men tar gärna även ett helhetsansvar för ett projekt, en funktion eller en process i er organisation.

Konsulttjänster, roller:

 • IT-ledning
 • Verksamhetsarkitektur (EA)
 • Förstudier / analyser / beställarstöd
 • Projektledning
 • IT-arkitektur
 • Systemutveckling

Verksamhetsspecifik kompetens:

 • Detaljhandel
 • Distanshandel
 • Bank / finans / försäkring
 • Basindustri
 • Hälso- & sjukvård
 • Offentlig verksamhet
 • Telemarketing

Teknisk specialistkompetens:

 • E-handel
 • Systemintegration / B2B
 • Tjänsteorientering (SOA)
 • Webbutveckling
 • Microsoft-plattformen
 • Mainframe-plattformen